ბალდა

🔵150 დღე გავიდა კარვის გაშლიდან დღემდე 🔵 ხალხმა თავად გამოიძია, რომ თანამდებობის პირები, რომელთა პირდაპირი მოვალეობაა ბუნების დაცვა, მოვლა, შესწავლა…