რეგიონები

87 000 კვადრატული მეტრი მიწა დაცულ ტერიტორიებზე, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ყოფილ თავმჯდომარეს და მის პარტნიორებს აქვთ მიტაცებული. ბალდის, მარტვილის, ოკაცეს…

ბალდის მშვიდობიანმა პროტესტმა დიდი გზა განვლო:  მარტვილის კანიონთან აქციით მოითხოვა მშენებლობის შეჩერება • 11.09.2023  მიმართა სასამართლოს მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით •…