ახალი კანონი

კეთილი ინებონ და როგორებიც ვართ ისეთები მიგვიღონ. თავიანთ ქვეყანაში ვისაც რა უნდა ის კანონი მიიღონ და ჩვენ ქვეყანას ჩვენ თვითონ…