ამბროსი ხელაია

„ჩემი სული ღმერთს ეკუთვნის, ჩემი გული სამშობლოს, ჩემი გვამი კი თქვენთვის დამითმია, მტარვალებო!“ – საქართველოს ეროვნული გმირი წმ. წმინდა ამბროსი…