გიორგი გამსახურდია;

ჩემი მოლოდინი არის ისეთი, რომ კიდევ უფრო მეტად დაძაბავენ, შეეცდებიან, რომ მსხვერპლიც იყოს, რადგან მათთვის ადამიანი რამდენად ღირებულია, ეს მათი…