პოლიტიკა; 31 მარტი 1991 წელი; რეფერენდუმი; საქართველო; დამოუკიდებლობა

„თანახმა ხართ თუ არა, აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე?” – მთავარი კითხვა, რომელსაც საქართველოს…