ჟიუილი შარტავა

“მეგონა, ღიმილის ბიჭები მხოლოდ კინოში არსებობდნენ. თურმე, ღიმილის ბიჭები ყოველთვის არიან. ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ისინი არ ჩანან, მაგრამ, თუ სამშობლოს გაუჭირდა,…