ტვ პირველი

არ არსებობს რაიმე უძრავი თუ მოძრავი ქონება, რომელიც ჩვენი ოჯახის კუთვნილებას წარმოადგენს და არ არის გაფორმებული ან დეკლარირებული, – ამის შესახებ…